Instalare Nginx, pe server

Instalare Nginx, pe server – Un server CDN este doar un server web normal şi nu este foarte complicată instalarea şi configurarea. Lucrul cel mai important este instalarea Nginx, pe server şi configurarea acestuia.

Nginx este un server web, la fel ca şi Apache. Singura diferenţă importantă este faptul că Nginx este foarte rapid şi specializat în servirea conţinutului static. Dacă facem o comparaţie între Apache şi Nginx, pot spune că la câteva mii de cereri, Apache-ul moare pe când Nginx, nu are nici o problemă.

Instalare NGINX pe serverDacă veţi cumpăra un server dedicat de la o companie de hosting, sau chiar un server VPS, cereţi să instaleze Nginx, sau îl puteţi instala şi configura Dvs.

Pentru noi, instalarea şi configurarea Nginx, este vitală, mai ales că punem accent pe optimizarea SEO on-page, respectiv accelerarea paginilor Web şi testul cu PageSpeed Insights.

Nginx poate servi 10.000 de cereri pe secundă şi este foarte stabil. După instalarea şi configurarea Nginx, puteţi crea un subdomeniu CDN şi serviţi conţinutul de acolo. Noi am cread un CDN, pe infoseo.ro şi încărcăm conţinut de pe cdn.infoseo.ro.

Instalare Nginx, pe Debian

Trebuiee să fiţi logat ca root, pe server cu Putty şi scrieţi următoarea comandă:

sudo apt-get install nginx

După instalarea Nginx, trebuie să creaţi un fişier de configurare cu următoarea comandă:

vim /etc/nginx/sites-available/siteultau.ro

…şi adăugaţi următorul cod:

server {
listen 80;
server_name cdn.siteultau.ro;

location / {
expires 90d;
root /var/www/assets/;
}
}

Instalare Nginx, pe Centos

yum install nginx

Faceţi un backup, la fişierele de configurare – navigaţi la /etc/nginx/conf.d cu următoarea comandă:

cd /etc/nginx/conf.d

…şi daţi următoarele comenzi:

mkdir backups
mv *.conf backups

După aceste două comenzi va trebui să creem un fişier de configurare cu următoarea comandă:

vim pass.conf

…şi adăugăm următorul text (nu uitaţi să adăugaţi numele Dvs., de domeniu ):

server {
listen 80;
server_name cdn.siteultau.ro;

location ~* .(gâf|jpg|jpeg|png|wmv|avi|mpg|mpeg|mp4|htm|html|js|css|mp3|swf|ico|flv)$ {
expires max;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_pass http://siteultau.ro;
proxy_ignore_headers X-Accel-Expires Expires Cache-Control;
proxy_store /var/www/cache$urî;
proxy_store_access uşer:rw group:rw all:r;
}
}

Salvaţi fişierul respectiv cu Ctrl + x, de la tastatură şi apăsaţi Y şi Enter, pentru salvare. Urmează să adăugăm Nginx, la serviciul de start cu următoarea comandă:

chkconfig nginx on

…şi să pornim Nginx:

service nginx start

Leave a Comment